Huishoudelijk reglement

1. Begrippen

Pensionhouder: V.O.F. Hofstede de Kruidberg.
Huurder: Eigenaar van het paard dat op Hofstede de Kruidberg wordt gestald.
Winterperiode: Medio oktober tot medio april.
Zomerperiode: Medio april tot medio oktober.
Ruwvoer: Hooi of voorgedroogd gras.

2. Voeren
 • In de winterperiode wordt rond 7:00 uur krachtvoer en ruwvoer gevoerd.
 • In de zomerperioden wordt rond 7:00 uur krachtvoer gevoerd.
 • Voor de middag ligt er krachtvoer en ruwvoer in de box. Een deel van het ruwvoer wordt in de box gelegd, het andere deel voor de box. De huurder zorgt ervoor dat het deel dat voor de box ligt aan het paard wordt gevoerd.

3. Weidegang
 • De paarden gaan in de winterperiode tussen 9.30 en 10.00 uur naar de wei.
 • De paarden gaan in de zomerperiode rond 7:15 naar de wei.
 • De pensionhouder zet de paarden buiten, met uitzondering van de zondagen in de winterperiode, dan dient de huurder er zelf zorg voor te dragen dat het paard rond 10.00 uur naar de wei wordt gebracht.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het binnenzetten van het paard. Tegen een vergoeding is het mogelijk om het paard binnen te laten zetten. Dit kan worden aangegeven op de lijst op het prikbord of door middel van het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst.
 • Gedurende de winterperiode dienen de paarden voor zonsondergang op stal te staan.
 • Paarden worden in groepen geweid. Groepen worden ingedeeld door pensionhouder.
 • Als een paard in een groep wordt geïntroduceerd en door de groep niet wordt geaccepteerd, kan het paard tijdelijk in een paddock worden geweid totdat een plek vrij komt in een andere groep.

4. Verzorging
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor de verzorging van het paard (zoals o.a. poetsen, het verschaffen van dagelijkse beweging en hoef- en medische verzorging) en ook voor de verzorging van het harnachement.
 • Er dient een halster van het paard bij de box te hangen zonder halstertouw.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het uitmesten van de box van het paard. Schone en droge stalbedekking laten liggen. Vieze stalbedekking dient met de kruiwagen (niet te vol laden i.v.m. morsen op het erf) naar de mesthoop te worden gebracht. Tegen een vergoeding is het mogelijk de box van het paard uit te laten mesten. Dit kan worden aangegeven op de lijst op het prikbord of door middel van het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst.
 • Als stalbedekking is er keuze tussen stro of vlas.
 • Schoon stro wordt dagelijks na het buiten zetten van de paarden in de box gelegd. Met uitzondering van zondag. Op zaterdag wordt een dubbele portie stro vertrekt.
 • Als het paard op vlas staat wordt in de winterperiode 1,5 baal vlas per week verstrekt en in de zomerperiode 1 baal per week.
 • Huurder is verplicht tot het laten inenten van zijn paard. Eens per jaar inenten tegen influenza en eens in de twee jaar tegen Tetanus.
 • Huurder is verplicht 4 maal per jaar mestonderzoek te laten doen bij zijn paard.
 • Huurder is verplicht zijn paard jaarlijks in december te ontwormen met het middel Equest Pramox.
 • Pensionhouder kan huurder verplichten zijn paard een muilkorf te laten dragen, bijvoorbeeld wanneer het paard veel bijt of dekens van andere paarden beschadigt.

5. Het terrein & accommodaties
 • Het terrein is toegankelijk van 6:30 uur tot 22:30 uur.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd. Paardenhaar gaat in de restafvalbak. Voerresten, zoals wortels en brood, gaan op de mesthoop. De huurder wordt verzocht grote items, zoals dekens en voerbakken etc., zelf af te voeren.
 • De hoeven van paarden dienen met beleid te worden geteerd zodat de vloer niet besmeurd raakt. Gemorste teer dient te worden verwijderd.
 • Mest in de rijbaan en longeerbak dient direct te worden verwijderd. Mest op het erf en de paden dient te worden opgeruimd en op de mesthoop gegooid.
 • Wanneer het personeel bezig is het buitenzetten van de paarden, het voeren van kracht- of ruwvoer en/of het uitdelen van stro, dienen de gangpaden voor de boxen vrij te worden gehouden.
 • Honden zijn welkom maar dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, dit om ergernis voor mens en paard te voorkomen. Het erf is geen uitlaatplek. Wanneer de hond zijn behoefte op het terrein doet dient dit direct te worden opgeruimd en op de mesthoop gegooid. Pensionhouder kan te allen tijde bepaalde honden de toegang tot het erf ontzeggen.
 • Parkeren van auto’s is uitsluitend toegestaan op het parkeerterrein. Is deze vol, dan wordt toegestaan langs de longeerbak te parkeren. Anders dan auto’s is elk voertuig of object verboden op het parkeerterrein. Gebruikers dienen aanwijzingen en aanduidingen op te volgen.
 • Op het terrein is het verboden te roken, met uitzondering op de daarvoor aangewezen plek. Peuken dienen in de vuilnisbak te worden gedeponeerd.
 • Gebruik van elektrische apparaten tot 500 watt is toegestaan. Voor gebruik elektrische apparaten van 500 watt en hoger is toestemming vereist.
 • Wanneer er een box vrij komt wordt deze eerst aangeboden aan huurders. Mochten zich meerdere gegadigden melden voor de box dan heeft de huurder die het langst bij Hofstede de Kruidberg huurt het eerste recht om naar desbetreffende box te verhuizen. Pensionhouder behoudt zich het recht voor om een uitzondering te maken op deze regel.

6. Algemeen
 • Het stallen en de weidegang van het paard bij Hofstede de Kruidberg zijn voor risico van de huurder.
 • Het betreden van het terrein is voor iedereen voor eigen risico.
 • Voor vermissing van en schade aan eigendommen door derden stelt pensionhouder zich niet aansprakelijk.
 • Huurder is verantwoordelijk voor alle kosten voortvloeiend uit schade en/of letsel veroorzaakt door het paard. Schade aan derden die ontstaat wanneer het Paard is uitgebroken van het terrein, is door Pensionhouder verzekerd.
 • De termijn voor het opzeggen van de stalhuur bedraagt 6 weken. Beëindiging dient voor de 15e van de maand te zijn aangegeven bij pensionhouder.
 • Betaling van de pensionvergoeding dient te geschieden in de maand waarover pensionvergoeding verschuldigd is, op bankrekeningnummer (IBAN) NL84RABO0145823202, ter attentie van V.O.F. Hofstede de Kruidberg, onder vermelding van de naam van de huurder, het nummer van de stallingsovereenkomst en de maand waarover pensionvergoeding wordt betaald.
 • Verhuurder publiceert zijn privacy protocol op www.dekruidberg.nl/avg

7. Meldingen tbv verzorging paard
 • Meldingen betreft:
  • Het binnen laten staan van het paard.
  • Overslaan van portie stro.
  • Binnenzetten en uitmesten van het paard (in geval vergeten op de lijst aan te kruizen).
  • Wijzigingen in voer.

Kunnen worden doorgegeven via Whatsapp

 • Het nummer voor Whatsapp is 06 510 91 941
 • De whatsapp meldingen worden door de medewerkers twee keer per dag gelezen.
  • Winterperiode: 9.00 en 15.00 uur
  • Zomerperiode: 7.00 en 17.30 uur

Uitmesten en binnen laten staan moet in de winter voor 9.00 uur en in de zomer voor 7.00 uur worden gemeld.

 • Bij het doorgeven van meldingen naam van het paard vermelden
 • Op meldingen wordt niet gereageerd.

8. Rijbaanregels
 • Bij het rijden dienen alle ruiters, menners en opzittenden van een aanspanning een goed passende veiligheidshelm bestemd voor de paardensport voorzien van CE-markering te dragen. Dit geeft overeenstemming met de wetgeving aan. Caps die voor 21 april 2019 op de markt zijn gebracht moeten voldoen aan de Richtlijn 89/686/EEG. Caps die vanaf 21 april 2019 op de markt worden gebracht moeten voldoen aan de Verordening 2016/425.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden gevraagd en aangekondigd, door bijvoorbeeld “deur vrij!” te roepen.
 • Op- en afstijgen dient op de AC-lijn te gebeuren. De paarden dienen op voldoende afstand van elkaar te staan en met de hoofden in dezelfde richting.
 • Als een ruiter of menner alleen in de rijbaan rijdt dient deze een mobiele telefoon bij zich te dragen.
 • Tijdens het rijden of mennen dient de rijbaan gesloten te zijn.
 • Longeren in de rijbaan is alleen toegestaan wanneer er zich geen ruiters of menners in die rijbaan bevinden. Het rijden van een paard heeft altijd voorrang op het longeren van een paard in de rijbaan.
 • De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).
 • Degene die op dezelfde hand een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang (en dus ook de hoefslag).
 • Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden, door bijvoorbeeld “hindernis vrij!” te roepen.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. De rijlaarzen of schoenen dienen ruim in de stijgbeugels te passen.
 • Ruiters mogen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding dragen. Bij het rijden in het bos dient er op gelet te worden dat geen jassen met een capuchon worden gedragen.

9. Paddockregels
 • Maximaal 1 paard in de paddock.
 • Paard mag alleen in de paddock staan als eigenaar/bijrijder aanwezig is op het terrein.
 • Paarden mogen niet worden gevoerd in de paddock.
 • Mest in de paddock dient direct te worden verwijderd.
 • Na gebruik van de paddock, gaten die zijn ontstaan vlakken.
 • Hek na gebruik van de paddock sluiten.
 • De paddock is bedoeld voor kortstondig gebruik (bv tijdens het uitmesten). Vrije beweging krijgen de paarden op het land. Paddock niet langer gebruiken dan strikt noodzakelijk.